จีโนมมนุษย์มีคำแนะนำในการสร้างโปรตีนนับหมื่น

จีโนมมนุษย์มีคำแนะนำในการสร้างโปรตีนนับหมื่น โปรตีนแต่ละชิ้นพับเป็นรูปร่างที่แม่นยำ และนักชีววิทยาได้รับการสอนว่ารูปร่างที่กำหนดจะกำหนดหน้าที่ของโปรตีน รูปทรงเอกพจน์นับหมื่นขับเคลื่อนฟังก์ชันที่จำเป็นนับหมื่น ไวรัสอีโบลาได้ค้นพบวิธีที่แตกต่างออกไปในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง ไวรัสเข้ารหัสโปรตีนเพียงแปดชนิด

แต่ต้องการหลายสิบฟังก์ชันในวงจรชีวิตของมัน การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าหนึ่งในโปรตีนหลักของไวรัสอีโบลา VP40 ใช้ทริกเกอร์ระดับโมเลกุลในเซลล์ของมนุษย์เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเครื่องมือที่แตกต่างกันสำหรับงานต่างๆ โปรตีนที่ทำให้ไวรัสอีโบลามีรูปร่างเหมือนสายอักขระที่โดดเด่น มีการจัดเรียงโปรตีนใหม่อย่างมากเมื่อเปลี่ยนจากโปรตีนหนึ่งไปยังอีกชนิดหนึ่ง ไดเมอร์คือสิ่งที่สร้างไวรัสใหม่ที่เกิดขึ้นและปลดปล่อยออกจากเซลล์ที่ติดเชื้อ อ็อกทาเมอร์ทำงานเฉพาะภายในเซลล์ที่ติดเชื้อ ในบทบาทการควบคุม ควบคุมขั้นตอนอื่นๆ ของวงจรชีวิตของไวรัส