snss

ซ่อมบำรุง พัดลมเสียงดังด้วยตนเอง เครื่องใช้ไฟฟ้าในยุคนี้ได้ผลิตออกมามากมายเพื่อตอบสนองกับผู้ใช้ในเรื่องของอำนวยความสะดวก อีกทั้งยังสามารถเป็นเจ้าของหรือราคาจับต้องได้ ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นที่นิยมสำหรับทุกคน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกได้ว่าเป็นปัจจัย 4 เครื่องใช้ไฟฟ้าติดบ้านนั่นก็คือ”พัดลม” ไว้สำหรับเปิดดับร้อน คลายร้อนเปิดไล่ยุงและแมลงต่างๆ ไม่ให้มาก่อกวนใจ แน่นอนว่ามีติดบ้านอย่างละ 1 ตัวใช้กันสะดวกสบาย แต่บางครั้งก็ต้องเจอปัญหา “ใบพัดเสียงดัง” อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นเสียงดังรบกวนความสงบสุขในเวลาพักผ่อน แต่เรื่องนี้แก้ไขได้ไม่ยากหากทำตาม 3 วิธีต่อไปนี้

Read More

ซ่อมบำรุง การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคารเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัย ในการใช้ไฟฟ้า เราควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน โดยเราสามารถ ใช้หลักการทาง ซ่อมบำรุง มาเป็นหลัก ปฏิบัติ โดยกำหนดหัวข้อ รอบ บันทึกผล วิเคราะห์ผล แล้วนำมาจัดแผนซ่อมบำรุง เป็นประวัติในการซ่อมบำรุง โดยมีการตรวจสอบสามารถแบ่งออกได้ เป็นการตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัสและตรวจสอบด้วยเครื่องมือตรวจวัดทางไฟฟ้า

Read More

บริการด้านอาหาร: อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การฟื้นตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนอกเหนือไปจากการรักษาทางกายภาพบำบัดแล้ว ผู้ป่วยยังต้องการอาหารที่เหมาะสมกับกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและการฟื้นตัวของสมองและหลอดเลือดหัวใจ

Read More